0.7 C
Giurgiu
joi, martie 30, 2023

Căciula de astrahan

În călătoriile mele prin stanurile din Asia...

Gaze naturale în comunele Slobozia, Malu și Vedea!?

UtileGaze naturale în comunele Slobozia, Malu și Vedea!?

La 1 decembrie a fost inițiată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru lucrările de distribuție gaze naturale în comunele Slobozia, Vedea și Malu.
Beneficiarul lucrării este Asociatia ADI inființare gaze naturale în comunele Slobozia, Malu și Vedea.

Unităţile administrativ-teritoriale (ADI) sunt structuri cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, reprezentate prin autoritățile administraţiei publice locale, și pot coopera în scopul înfiinţării, finanţării şi realizării unor servicii de utilităţi publice, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum şi pentru organizarea, gestionarea şi exploatarea în interes comun a acestor servicii.

Obiectivul de investiții, finanțat prin fonduri europene, denumit „INFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE SLOBOZIA, MALU ȘI VEDEA, SATELE APARȚINĂTOARE SLOBOZIA, MALU ȘI VEDEA, JUDEȚUL GIURGIU”, are valoarea totală estimată, conform devizului general, de 44.833.132.71 lei și presupune ”înființarea unui sistem inteligent de distribuție gaze naturale, scopul investiției fiind asigurarea unui sistem modern si eficient, cu creșterea flexibilității si eficientei in operare a rețelelor de gaze naturale, îmbunătățirea nivelului de trai al populației si eficienței în operare a rețelelor de gaze naturale, îmbunătățirea nivelului de trai al populației prin ridicarea substanțială a gradului de confort al gospodăriilor din mediul rural, reducerea impactului asupra mediului (tăierea pădurilor, reducerea poluării) si o mai buna dezvoltare economica a zonei. Prin realizarea investiției propuse, comunele Slobozia, Malu și Vedea din județul Giurgiu, respectiv cele 3006 gospodării și cele 27 instituții socio-culturale (primării, școli, dispensare, biserici etc.) vor beneficia de un sistem de distribuire al gazelor.”
Asociația are sediul în comuna Malu, Șos. Giurgiului, nr. 115 având date de contactat numărul de telefon 0246 241 106 și adresa de poșta electronică adismv20@gmail.com.
Termenul pentru depunerea ofertelor este 05.01.2023, orele 15:00.
Lucrările de proiectare și execuție trebuie derulate pe repede-înainte, fiind condiționate de termenul limită al Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, care este 31.12.2023.

POIM a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia se concentrează asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Proiectele care îndeplinesc criteriile de evaluare trebuie implementate până la sfârșitul anului 2023.

 

 

Articole noi

Vezi si alte etichete:

Ultimele articole