17.3 C
Giurgiu
joi, februarie 29, 2024

Tașkent, Muzeul de Arte Aplicate

Nu poți să înțelegi un popor și...

Catedrala Înălțării și parcul „Panfilov” din Almaty

Poate nimic nu ilustrează mai bine caracterul...

Șah la rege cu nebunul

S-a dezbătut și votat bugetul. Joi. Ce...

Informații privind admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”

ActualitateInformații privind admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”

Informații privind susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare; educator-puericultor

 • SESIUNEA MAI 2022
 • 16-17 mai 2022. Înscrieri la secretariatul școlii.
 • Acte necesare:
 • Fișa de înscriere de la școala generală absolvită (semnată, ștampilată și cu număr de înregistrare;
  • Copie Xerox certificat de naștere;
  • Copie Xerox carte de identitate;
  • Foaie matricolă cu situația școlară la clasele V-VII și sem.I clasa a VIII-a;
  • Dosar plic;
  • Adeverință de la medicul de familie cu vaccinări și revaccinări;
  • Pe adeverință, medicul trebuie să facă mențiunea ,,Apt pentru a susține probe sportive,, ;
 • 18-20 mai 2022 – Desfășurarea probelor de aptitudini
 • Pentru ,,Proba de aptitudini artistice,, candidații trebuie să se prezinte cu următoarele:
  • Bloc mare de desen;
  • Acuarele și pensule;
  • Creion și gumă de șters;
  • Vas pentru apă.
 • Pentru ,,Proba de aptitudini fizice,, candidații trebuie să se prezinte în echipament de sport.
 • 23 mai 2022 – Afișarea rezultatelor
 • Miercuri – 18 mai 2022  – ora 9,00 – Aptitudini artistice(Desen)
  • ora 12,00 – Aptitudini muzicale
 • Joi – 19 mai 2022   –  ora 9,00 – Aptitudini fizice(educație fizică)
 • ora 12,00 – Interviu

PROBELE DE APTITUDINI

Proba de aptitudini muzicale

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

a)intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învățate în clasele I-VIII;

b)reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice(2-4 măsuri)desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

Auzul muzical;

Simțul ritmic;

Memoria muzicală;

Calitățile vocale.

Proba de aptitudini fizice

Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a)reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;

b)3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;

c)alergare 600 m – fără cerință de timp(implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

Memorie motrică și coordonare;

Starea funcțională a coloanei vertebrale;

Funcția normală a sistemului cardio-respirator.

Proba de aptitudini artistice

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt:

Receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;

Încadrare echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4.Interviu

Proba constă în:

a) Recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) Lectură expresivă la prima vedere;

c) Participare la o conversație candidat-comisie, pe o temă dată(se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt: Comunicarea; Dicția .

NOTĂ:

1.Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ,,admis,, sau ,,respins,,;

2.Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului ,,respins,, la probele de aptitudini;

3.Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru învățământul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor.

GRAFIC SUSȚINERE PROBE DE APTITUDINI

16-17 MAI 2022 – ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

18 MAI 2022 – ORA 9,00APTITUDINI ARTISTICE (DESEN)                  

ORA 12,OOAPTITUDINI MUZICALE

19 MAI 2022, ORA 9,00 – APTITUDINI FIZICE (ED. FIZICĂ)        

INTERVIU – ORA 12,00

23 MAI 2022    AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

 

Articole noi

Vezi si alte etichete:

Ultimele articole