16 C
Giurgiu
marți, octombrie 3, 2023

LUPTA CU UITAREA

Despre aniversările și comemorările anului 2023...

Un om numit Mihai

Privind prin veacuri ce-au apus, Noi ne uităm...

Bisericile românilor din Viena imperială (II)

În episodul anterior am vorbit despre Biserica...

Informații privind admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”

ActualitateInformații privind admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”

Informații privind susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare; educator-puericultor

 • SESIUNEA MAI 2022
 • 16-17 mai 2022. Înscrieri la secretariatul școlii.
 • Acte necesare:
 • Fișa de înscriere de la școala generală absolvită (semnată, ștampilată și cu număr de înregistrare;
  • Copie Xerox certificat de naștere;
  • Copie Xerox carte de identitate;
  • Foaie matricolă cu situația școlară la clasele V-VII și sem.I clasa a VIII-a;
  • Dosar plic;
  • Adeverință de la medicul de familie cu vaccinări și revaccinări;
  • Pe adeverință, medicul trebuie să facă mențiunea ,,Apt pentru a susține probe sportive,, ;
 • 18-20 mai 2022 – Desfășurarea probelor de aptitudini
 • Pentru ,,Proba de aptitudini artistice,, candidații trebuie să se prezinte cu următoarele:
  • Bloc mare de desen;
  • Acuarele și pensule;
  • Creion și gumă de șters;
  • Vas pentru apă.
 • Pentru ,,Proba de aptitudini fizice,, candidații trebuie să se prezinte în echipament de sport.
 • 23 mai 2022 – Afișarea rezultatelor
 • Miercuri – 18 mai 2022  – ora 9,00 – Aptitudini artistice(Desen)
  • ora 12,00 – Aptitudini muzicale
 • Joi – 19 mai 2022   –  ora 9,00 – Aptitudini fizice(educație fizică)
 • ora 12,00 – Interviu

PROBELE DE APTITUDINI

Proba de aptitudini muzicale

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

a)intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învățate în clasele I-VIII;

b)reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice(2-4 măsuri)desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

Auzul muzical;

Simțul ritmic;

Memoria muzicală;

Calitățile vocale.

Proba de aptitudini fizice

Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a)reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;

b)3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;

c)alergare 600 m – fără cerință de timp(implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

Memorie motrică și coordonare;

Starea funcțională a coloanei vertebrale;

Funcția normală a sistemului cardio-respirator.

Proba de aptitudini artistice

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt:

Receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;

Încadrare echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.

4.Interviu

Proba constă în:

a) Recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) Lectură expresivă la prima vedere;

c) Participare la o conversație candidat-comisie, pe o temă dată(se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt: Comunicarea; Dicția .

NOTĂ:

1.Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ,,admis,, sau ,,respins,,;

2.Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului ,,respins,, la probele de aptitudini;

3.Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru învățământul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor.

GRAFIC SUSȚINERE PROBE DE APTITUDINI

16-17 MAI 2022 – ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

18 MAI 2022 – ORA 9,00APTITUDINI ARTISTICE (DESEN)                  

ORA 12,OOAPTITUDINI MUZICALE

19 MAI 2022, ORA 9,00 – APTITUDINI FIZICE (ED. FIZICĂ)        

INTERVIU – ORA 12,00

23 MAI 2022    AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

 

Articole noi

Vezi si alte etichete:

Ultimele articole