Comunicat de presă

ActualitateComunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
11.01.2024

 

 LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „”DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC NICOLAE CARTOJAN”” / cod proiect F-PNRR-

SmartLabs-2023-0055, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 590,267.79 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului:
Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific)
pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022.

  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 4 sesiuni de instruire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!
LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN
Jud. Giurgiu, Giurgiu, strada 23 August, Nr.9
e-mail: ncartojan@yahoo.com
Telefon: 0744316743
Website: https://www.nicolaecartojan.ro/

Recomandari

Vezi si alte etichete:

Cele mai populare articole